エスペラント語の修正版として開発された人工言語、国際補助語です。

ジャン・マルティニョン(Jean MARTIGNON)氏が主催する専門雑誌「LETRO INTERNACIONA」(1996-2002)と「KURIERO INTERNACIONA」(2003-現在)に掲載されたイド語のアンソロジーです。120以上の文章がまとめられています。数が多いので、気が向いた時に、読みましょう。

ANTOLOGIO DI LETRO INTERNACIONA E KURIERO INTERNACIONA

「レテロ・インテルナチオーナ(国際通信)」と「クリエーロ・インテルナチオーナ(国際新報)」のアンソロジー

PREFACO 前書き

Pro ke nia literaturo moderna ne esas – duminstante – tre abundanta, me rezolvis publikigar extrakturi de mea buletini : Letro Internaciona (existinta til 2003) e Kuriero Internaciona – quan me duras redaktar nun.
私たちの国際的文学は、今この瞬間でさえ、とても豊富になっているので、私の会報からの抜粋文の出版を決意しました。それは、(2003年まで存在した)国際通信と、(現在、私が編集中の)国際新報です。
Pro ke la preparado di mea buletino prenas multa tempo de me, me ne havas la posibleso (o tre poke) tradukar verki literatural qui furnisus nutrivi intelektal por la adepti di la L.I. di la Delegaciono deziranta jouar laboruro en lia amata linguo transnaciona.
この会報の準備には多くの時間がかかるので、私には、(愛すべき超民族的言語の誕生を望む)代表団の国際言語の採用のために、国際的な糧を備え与える国際的な著作作品を、翻訳する可能性をもっていません。
Danke ica antologio, me kredas ke me povos, adminime parte, plenigar ica lakuno por la kontentigo di nia samideani volante kontakti konkreta kun nia idiomo komuna, exter la renkontri internaciona, dum ofrar a li materio lektinda.
このアンソロジーのおかげで、私はこの空白を、少なくとも部分的に、私たちの同志たちの心を満たすことができると信じています。国際的な出会いなしに、読む価値のある資料を彼らに提供する一方で、私たちの共通の言語をもって具体的な接触を願っているのです。
Ad omna samideani, me dicas : Bona lekto !
すべての同志たちに、どうぞ読んで下さい!と言いたい!
Kun mea maxim kordiala samideanala sentimenti.
我が、親愛なる同志の情愛を込めて。
Jean Martignon
ジャン・マルティニョン

目次

 • MISKOMPRENATA COUTURAT
 • KA LA SUNO FUTURE LEVESOS WESTE ?
 • LA LEGENDO PRI LE NIBELUNGEN
 • KAD ON POVAS VOYAJAR TRA LA TEMPO ?
 • VOYAJO A KRETA
 • EXTERTERANI EN NOVA ZELANDO
 • KELKE PRI FRIEDRICH NIETZSCHE
 • LA LEGENDO DIL URBO YS
 • LA PASKO-INSULO
 • LA MAGIALA NANI
 • GANESH E LA LAKTO-MIRAKLO
 • FENOMENO DI NIA TEMPO : LA GOTIKISMO
 • KAD ATOMALA EXPLOZO EVENTIS EN INDIA PLURA YARMILI ANTE NUN ?
 • MEA VIZITO EN METZ : URBO INTER DU MONDI
 • PRI SINKRONALESO* ED UN DE MEA ANCIENA INTERRETALA MESAJI
 • MISTERIO DIL ANCIENA KRONIKI INDIANA
 • LA MAPO DIL "KREERO"
 • OLIMA INQUESTO
 • EXTRAKTURO DE ATLANTIDA DA PLATON
 • LA POVRA SERVISTINO
 • MODERNA VIVO STARBUCKS LA GLOBALA KAFEEYO PROXIMA
 • EMOCIGANTA EXOTIKA EXKUZI, KANIBALI DICAS : NI DEMANDAS PARDONO PRO MANJIR QUAR BRITANIANA MISIONISTI
 • LITERATURO EN LA ARABA MONDO NUNEPOKE
 • POPULMIGRADO
 • LA FANTOMIZITA DOMO
 • GREKA MITOLOGIO : APOLLON
 • LOHENGRIN (Germana legendo)
 • LA MISTERIOZA CIVILIZO DI FONTAINEBLEAU
 • ODISSEVS E LUA MISTERII
 • NIA POEZIALA ANGULO
 • FANTASTIKA RAPORTO: LA VIRO QUA VENIS DE ALTRA LOKO
 • LETRO DA NIA PASINTA AMIKO ANDREAS JUSTE
 • LA RETROVENO DAL FRONT-SOLDATI
 • LA PAROKO DI CUCUGNAN
 • LA INVITO A VOYAJO
 • FANTASTIKA RAPORTO : MISTERII EN L'USANA WESTO
 • LA ANTIQUA KULTURO DI KRETA
 • KLASIKAJO : MALADESO DI ALEXANDROS
 • LA HISTORIO DIL SWASTIKA
 • INDIANA «"GURU" : MA ANANDAMOYI
 • LA TRI KRIBLETI
 • NECHUNG: L'ORAKLO DIL DALAI LAMA
 • GRANDA DISKURSI DIL HISTORIO: DOMINIQUE DE VILLEPIN
 • LA EPIDEMII E LA HISTORIO
 • KA GUSTAV MEYRINK RECEVIS MESAJO DIL REJO DIL MONDO?
 • ALEXANDROS LA GRANDA (356-323 a.K.)
 • LA KAFEO
 • KELKA ANEDOKTI DIL ANTIQUA EPOKO
 • DIGLOSIO*
 • LA LEGENDO PRI SIEGFRIED
 • KANDE LA MEDICINO ESIS ARABA
 • VOYAJO AD AUROVILLE
 • GRANDA DISKURSI DIL HISTORIO -
 • MAYA DENTISTI
 • L'OKULTISMO E LA GERMANA NACIONALISMO
 • BALDUR, LA LUMO-DEO
 • LA MISTERII DIL HISTORIO
 • LA MALEDIKITA DOMO
 • LA VERA HISTORIO DIL PROCESO KONTRE GALILEO
 • L'AGENDO DIL FUTURO
 • IDO-RENKONTRO EN TÜBINGEN
 • FANTOMI EN VERSAILLES
 • DIWALI FESTO DI LA LUMO EN INDIA
 • NOVELO : MADELON LA HUNDO
 • TIAHUANAKO, LA URBO MISTERIOZEGA
 • MISTERIOZA KOINCIDI E TEORIO DIL SINKRONALESO*
 • LITERATURO-PECO JAPONIANINO DI OLIM
 • USA : HISTORIALA ANIVERSARIO
 • LA MOGHOLI EN INDIA
 • SENSACIONO : URBEGI TROVESIS SUR LA LUNO !
 • IDO-RENKONTRO 2011 EN ECHTERNACH
 • VAKANCALA SEJORNO EN MONTFORT L’AMAURY
 • NOVELO - LA KLARVIDANTINO DI PALMA
 • EXPOZO CHE LA LOUVRE-MUZEO LA REJIO MACEDONIA
 • TURISMO
 • NADA TE TURBE – TAIZE (Poemo da Santa Teresa di Avila)
 • NOVELO LA DOCISTO CHILFERSTEN
 • LA TRAGEDIATRA FINO DI HYPATIA DI ALEXANDRIA
 • LA « YOGA » DIL SONJO (Namkhai Norbu)
 • L'ALTERNATIVA UNIVERSI
 • LA DIABLALA MAGIOLIBRO
 • LA VOLFA KINDI (WOLFSKINDER)
 • 775 YARI DI BERLIN
 • NOVELO - AURELIUS
 • LA JAPONIANA LINGUO E LA RADIOFONO
 • LA RAITRI-KANTISTI DI NÜRNBERG
 • LA BELESO
 • LA LUPOSO
 • HISTORIO LA RELATI INTERNACIONA EN EUROPA ANTE 1914 E LA PRECIPUA KAUZI DIL UNESMA MONDOMILITO
 • HISTORIO DI KÖNIGSBERG da GERFRIED HORST
 • IDO-RENKONTRO DI 2013 EN OUROUX-EN-MORVAN
 • LA TIRUKKURAL
 • LA PERQUIZITO (novelo)
 • LUMO EN LA KATEDRALO NIA-DAMO
 • IMPORTANTA MESAJO DA GAEL RICHARD POR LA IDISTI E LA ADEPTI DIL INTERLINGUI
 • ZENOBIA (interviuvo pri romano oriental – extrakturo de jurnalal artiklo)
 • IDO-RENKONTRO DI 2014 EN PARIS
 • LA URBO AACHEN RIVIVIGAS LA MEMORESO PRI LUA IMPERIESTRO
 • WILDE : ARTO E SUFRO
 • MATRO SHIPTON
 • LITERATURO E HISTORIO ACEPTO CHE LA KORTO DI REJINO POMARE
 • HISTORIO PITORESKA DI FRANCIA PERIGORDIANO EVANTA 140 YARI EN 1342
 • CENT-E-KINADEK YARI ANTE NUN, LA SEPARO-MILITO (DESFACILE) FINIS DE APRILO TIL JUNIO 1865, CESIS LA SEPARO-MILITO
 • RAKONTO INDIANA LA REJO E LA TAMARINDIERO
 • PRISOCIA TEMO - LA VIOLACITA VIRI
 • La maestro dil pupei « kokeshi »

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

×

この広告は60日間更新がないwikiに表示されております。

Menu

イド語文法編(4)

Wiki内検索

メンバーのみ編集できます