Usko Maradon Npc Patch
1299 usko maradon patchDOWNLOAD: https://reverent-curie-ef4bd3.netlify.app/Accounti...


Rogue s脹n脹f脹n脹n Archery2 skilli eklendi * Ksc alma sorunu giderildi * Priest party ve kendine ait skillerin kullan脹m脹ndaki problem giderildi.. ) ( Oto Rpr Disable DC Ediyor ) Memnun Kalaca脹n脹z脹 Temin Ederim Baka Bir Siteden L端tfen Bu Program脹 聴nndirmeyiniz.. * Sc bug eklendi (Attack Scroll,Drop Scroll,NP Scroll,Coins Scroll,Defans Scroll,Merchant Scroll) * Kurian s脹n脹f脹n脹n t端m skilleri eklendi ve devil heal skillerindeki gecikme d端zeltildi.. nemli Bilgiler : * Botu kullanmadan 旦nce t端m oyun clientlar脹n脹 mutlaka g端ncelleyin.. * Access violation hatas脹 giderildi * Tedarik giderken notice kontrol端n端n devre d脹脹 kalma problemi giderildi.. 2093 g端ncel koxp zellikleri Exp Bot 2096 indir Knight Online EXP BOT Multi Client 聴le Her Versionda Kusursuz Kullana Bilirsiniz.. ) ( Wall Hack Disable Edilmitir ) ( Oto HP , MP Eklidir Kusursuz al脹maktad脹r.. * CPU Limitini kald脹r se巽enei d端zeltildi (Eer 巽ok fazla cpu t端ketimi oluyorsa bu se巽enei kald脹rabilirsiniz yada Save CPU Kullanabilirsiniz).. * Xigncode i巽in g端ncellendi * Multiclient 巽al脹amamktad脹r (DC sebep olmaktad脹r) Xigncode yeni versionundan sonra u anda multiclient giriler 巽al脹mamaktad脹r.. bir bot hesab脹na gerek kalmadan multiclient a巽abilirsiniz * Maden BOT, EXP BOT * MultiClient * Oto Login * Oto Proxy * OTO ROTA { Maradon, Luferson, EMC, Eslant, CZ, Ardream, RLB, DELOS } UYARI : Sahte Sitelere Dikkat Edin!.. /**/ Knight 2093 koxp pointer G端ncelleme yap脹ld脹 2093 koxp g端ncellendi Knight online 2093 Koxp patch de gelen yenilikler oldu.. ) ( Oto Monster Atack Kusursuz al脹maktad脹r ) ( Tabiki Atack Seviyeyi 1501 Yapmak art脹 聴le.. zellikleri ( Sadece EXP Slotlar脹nda al脹maktad脹r Karakterlere Atack Yapmamaktad脹r.. * Skilleri 1 kere at脹yor ve baka atm脹yor? 旦z端m : Bot sekmesindeki atak h脹z脹n脹z脹 y端kseltin.. Sorumluluk Bize Ait Deildir 2096 Kousbot indir 2096 Kousbot indir MultiClient : Ayn脹 hesapla bir bilgisayar 端zerinden 2.. * Warrior s脹n脹f脹n脹n berserker skilleri eklendi * Mage s脹n脹f脹n脹n Fire Armor, Vampiric Fire, Guard summon, Spark, ColdWave ve Resistance skilleri eklendi.. * Xigncode i巽in g端ncellendi * Maden botun baz脹 ayarlar脹n kay脹t olmama sorunu giderildi.. Oyunda 10 dakika sorunsuz bir ekilde kald脹ktan sonra botla tekrar giri yap脹n.. * Kousbot d脹脹ndaki proxy y旦ntemi kald脹r脹lm脹t脹r 聴ND聴RMEK 聴聴N TIKLAYINIZ * Oto login sorunu giderildi.. Sahte siteler karakteriniz ve itemlerinizin peinde * DC Sorunu ya脹yorsan脹z bilgisayar脹n脹z脹 yeniden balat脹n ve Orjinal clienti tekrar kurun. 773a7aa168 喝痔潟潟帥5,鴻$≪域祉潟若

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

Menu

メニューサンプル1

メニューサンプル2

開くメニュー

閉じるメニュー

  • アイテム
  • アイテム
  • アイテム
【メニュー編集】

メンバーのみ編集できます